domingo, 28 de junio de 2009

OS POBOS PREROMANOS DE GALIZA: O orixe de os galaicos
Os galaicos eran un pobo que habitaban o que hoxe seria o norte de Portugal, e foron o premer pobo sometido por os romanos. Os romanos déronlle o nome de galaicos al conxunto de pobos que habitaban o noroeste de la Península. Pero en si, en a antiga Gallaecia habitaban un conxunto de pobos de orixe incerto, que tiñan en común una cultura castrexa. En esta mestura de pobos coexistían os galaicos, que son una rama dos lusitanos e que descenderían posiblemente de invasores indoeuropeos, e outros pobos como os nerios que serian o que se coñece actualmente como celtas. Todo elo conxuntamente con la base de poboación autóctona mais elementos mediterráneos, daría lugar a o que se coñece como cultura castrexa.

O orixe dos nosos ancestros están cubertos per a brétema da historia. Os castrexos, non deixaron ningún documento escrito e non se encontraron restos funerarios.

A arqueoloxía, a lingüística e os escritos da época romana, sobre todo de Estrabon, son as fontes utilizadas pre a tratar de desentrañar o misterio sobre o orixe dos pobos da Gallaecia.

No século dezanove, os “románticos”, movemento intelectual galeguista, buscaron un orixe celta pre os castrexos. Por un lado, Murguía en a súa obra “Historia de Galiza”. Y por outro lado, Pondal que inmortalizou nos seus poemas unha Galiza celta chea de guerreiros e bardos. A pesar de esta idea romántica, que axudo a fraguar una nacionalismo galego baseado en el orixe celta, o elemento celta estando presente en a cultura castrexa e un elemento minoritario, xa que posiblemente solo un dez o un quince por cento de os antigas tribos galaicas serian de orixe celta. Deixando iso si, una profunda pegada en el folclore e la toponimia de la Galiza actual.

Actualmente hai dos posturas enfrontadas, encontrando arqueólogos como Calo Lourido que negan a presenza celta na antiga Galiza e defenden un orixe autóctono per os galaicos. E lingüistas como Rosa Brañas que si defenden a presenza de pobos celtas na nos aterra. Polémica na que non penso entrar e vou tratar de facer o meu propio análises tendo en conta a arqueoloxía, a lingüística e os escritos de Estrabon.

O que está claro e que a Galiza antiga esta inmersa na area indoeuropea. Desde la lingüística podemos apreciar que o nome que se daban a si mesmos os galaicos “kaillikoi” ten una raíz claramente indoeuropea, o prefixo kall- significa montaña. Así como outra proba seria o nome dos “equini”, tribo do centro de Galiza, tamén de clara raíz indoeuropea, onde o prefixo equi- deriva de cabalo.

Desde a historia clásica os historiadores romanos engloban a os galaicos dentro de os pobos lusitanos, e esta claro que eran lingüística e étnicamente el mesmo pobo.

¿Qué tipos de indoeuropeos chegaron a Galiza? Algúns historiadores falan de ligures e incluso de escitas, pero o mais probable e que foran ilirios, sendo estes, o orixe de pobos como os cántabros e diversas tribos astures. Lo que no podemos poñer en dúbida es que en Galiza houbo tribos de etnia celta, como afirmo Estrabon, cando fala de xentes como os nerios ou os artabros, que son tribos celtas o de claro nome celta. Incluso o nome da antiga Coruña, Brigantia e de clara raíz celta, tamén os célticos de cerca de Sarria, deixaron a un pobo cercan o nome de Céltigos.

Algúns celtas haberían chegado del sur de la Península, concretamente de cerca del río Guadiana e outros procederían do centro de la meseta. E incluso algúns desde o centro de Europa, estes poderían ser tribos gaélicas antes de la súa chegada a Irlanda, aínda que este entra dentro do terreo da hipóteses.

A sociedade castrexa e obxecto de polémica, algúns opinan que eran xentes pacificas dedicadas a agricultura. Por outro lado outras postura, pre xustificar as construcións defensivas de os castros, sería la de Calo Lourido que mantén que a construción de as murallas era como unha forma de “presumir de prestixio”. Algo bastante ridículo como sería construír un rañaceos de vinte e nove plantas solo pre presumir e telo baleiro.

Os castros son construcións defensivas xa que a propia xeografía de Galiza non permite unha sociedade agrícola, senon unha economía de subsistencia con desequilibrios sociais que favorecerían os conflitos.

En referencia a os conflitos, en os textos clásicos de Estrabon falase do carácter guerreiro dos galaicos e lusitanos. Describindo as actuacións de os guerreiros de o lusitano Viriato, como similares as cofradías guerreiras de Irlanda. Ademais de facer eco de cómo tiña lugar la resistencia galaica contra os romanos, sendo esta impropia de labradores pacíficos.

A ausencia de armas nos castros e outra tese defendidas por os teóricos da “sociedade pacifica”, pero moitos pobos indoeuropeos lanzaban as súas armas a os deuses dos ríos, como crenza de que a augas do río eran la porta de entrada a outro mundo.

Os deuses dos galaicos son outro elemento de misterio, Estrabon, en a súas obras, fala das danzas dos galaicos nas noites de plenilunio, pero a súa postura fronte a la relixión de los galaicos, es que eran ateos. Pero quizás se deba a que os castrexos non tiñan estatuas dos seus deuses xa que, adoraban a natura e os astros, algo cercan a as súas vidas, por lo que no necesitaban crear estatuas ni imaxines. Como se pode apreciar por exemplo en o carácter sagrado dos ríos, posiblemente una de las deusa mais importante soa a deusa Navia, antiga deusa acuática, que deixou o seu nome en varias vilas.

Una figura importante que quizás existirei en estes pobos del noroeste de España serian los druídas, sacerdotes de los antigos celtas que tiñan o bosque como lugar sagrado. Baseándonos en algúns topónimos en concreto o referido a Nemethon, bosque sagrado, moi abundante en Galiza o incluso o nome da vila da Carnota similar o nome do bosque sagrado dos galos Carnutes. Partindo de esta similitude de topónimos no es arriscado afirmar que los druídas existiron entre los pobos de Galiza.

Como conclusión los historiadores actuais coinciden en que o noroeste da Península formaría unha unidade cultural coñecida por “castrexa”. A la cal englobaríanse pobos que os romanos definiron como galaicos, astures e lusitanos. Estes pobos serian unha mestura cultural e social, baseada en a cultura neolítica, que deixaría un papel moi importante da muller na sociedade. Con la chegada de pobos indoeuropeos, tanto celtas como non celtas, se acabaría definido a lingua maioritaria e as crenzas relixiosas de estes pobos. E o medio hostil crearía sociedades pouco agrícolas, mais ben gandeiras con moitas desigualdades sociais que farían de estes pobos xentes moi belicosas. Sobre o tipo de organización social, falase de parentesco de clans, tribos e incluso nacións. Entre la diferentes tribos que convivían xuntas en o mesmo territorio, debía existir una aristocracia incluso con caudillos e reis e cofradías de guerreiros, artesáns, agricultores, gandeiros e una casta relixiosa. Sendo o castro o centro de vida de estas comunidades.

A nosa comarca, O Caurel, estaría baixo a zona astur. E o pobo que habitou esta comarca, os susarros, son claramente indoeuropeos como se pode apreciar en la raíz sarr- que deriva de canle de auga. Por outro lado, as teorías que falan de que os castros de O Caurel foron construídos por os romanos pre protexer a ruta do , son “ridículas”, os romanos nunca copiarían construcións indíxenas sendo a súa ingeniería defensiva a mellor do mundo. Outra cousa e que aproveitaran castros xa feitos pre protexer as rutas do ouro.

O que temos que ter en conta, es que el elemento celta foi sobrevalorado e tratar de darlle a todos estes pobos un orixe autóctono e moi arriscado, xa que el seu tipo de cultura e moi similar a la de os pobos indoeuropeos que poboaron toda Europa en os seus inmigracións desde as estepas rusas.
Articulo publicado por A Candea revista do Caurel (maio 2009)

viernes, 12 de junio de 2009

MITOS CELTAS: EL MÁS ALLA


El concepto celta del mundo del más allá es muy complejo, las fuentes clásicas nos mencionan en la creencia gala de la muerte como paso a otra vida, en el área céltica hispana se hacia un ritual especifico a los muertos para que fueran descarnados por los buitres , animal sagrado, que llevaría el alma difunta a otro mundo. las tumbas de la era de Hallstat muestran ricos ajuares para demostrar la categoría del difunto en la otra vida. En la tradicion medieval celta-insular el mundo de los muertos recibe varios nombres: "TIR NA NOG" " la tierra de la juventud", "TIR NA MBEO " tierra de los vivos"," TIR NA MBÁN " " la tierra de las mujeres", " TIR TAIRNGRI" " la tierra de la promesa" , todos en la tradición Irlandesa, en la Galesa se llamaba de diferentes maneras entre ellas " CAER WYDYR" " la corte de cristal" o " YNYS AFALLACH" " isla de las manzanas"( la famosa Avalon de las leyendas de Arturo). estos paraísos estaban situados en Islas ubicadas en el interior del mar, o bajo tierra es el caso de los "SHIDE" irlandeses hogar de los Tuatha de Dannann. Las islas , donde estaban estos paraísos eran lugares de gran belleza , donde no existía la enfermedad, llenas de ricos manjares, animales exóticos y arboles frutales. La comunicacion entre ambos mundos se producía en la noche de Samhain, la posterior noche de Hallowen llevada en sus tradiciones por los Irlandeses emigrados a América. pero el más allá también tiene su lugar sombrío, la tierra de las sombras , una fortaleza con siete muros, siete empalizadas de hierro y siete cabezas clavadas en ellas,en las leyendas bretonas esta llenas de ciudades sumergidas como moradas del mas allá la mas famosa es la ciudad de Ys, donde moran los muertos.

martes, 2 de junio de 2009

MUSICA CELTA: ENYA , ATMOSFERAS MÁGICAS


Enya, cuyo verdadero nombre es Eithne N' Bhraonein, nació el 17 de Mayo de 1961 en Dore, Gweedore, Irlanda. Hija de un conocido músico irlandés, siempre estuvo en su familia por gente relacionada con la música. Tras cursar estudios de piano, formó en el grupo Clannad. Enya trabajaba en los teclados, aunque el estilo pop del grupo no terminaba de agradar a la artista. Enya abandonó el grupo en 1982.Sus primeras grabaciones en solitario aparecieron en 1985. Al año siguiente Enya grabó la música para la serie de la BBC 'The Celts' ('Los Celtas'), y dos años más tarde presenta su primer álbum como solista, titulado de ese modo, 'The Celts'. Su forma de cantar, tanto en galés como en inglés, y su forma de instrumentar los temas con los sintetizadores, no fue del todo apreciado al principio. Sin embargo, al año siguiente Enya firma un contrato con WEA Records y presenta su segundo trabajo, 'Watermark'. El album supuso un gran éxito y el reconocimiento de la crítica y del público. Varios de los singles se auparon en los primeros puestos de los rankings y recibió varios premios de platino.En 1991 Enya publica 'Shepherd Moons', con el que vendió más de 10 millones de copias y con el que conquista el mercado americano, recibiendo en 1993 el Grammy como 'Mejor Album New Age'.En 1995 aparece 'The Memory Of Trees', con una gran carga celta, aunque no despertó tanto interés como los trabajos anteriores.Dos años después lanza 'Paint the Sky with Stars: The Best of Enya' una colección de 16 tema, 14 de ellos extraídos de sus trabajos anteriores, a los que se añaden dos canciones nuevas: 'Only If...' y 'Paint the Sky with Stars'A fines del 2000, tras un paréntesis de tres años, Enya presenta un nuevo álbum, titulado 'A Day Without Rain'. En 2001 dos canciones de Enya : "May it be" y "Aníron" aparecieron en la película "El Señor de los Anillos - La Comunidad del Anillo". Enya, Nicky y Roma fueron nominados a los Oscar y a los Globos de Oro por el tema "May it be".En 2005 aparece "Amarantine", y grabado en Irlanda, y que nos presenta a una Enya en estado puro. Desde los conmovedores coros del tema principal hasta los exquisitos matices del tema "Wild violet", basado en un haiku del poeta japonés Basho, este disco rebosa del espíritu de Enya.En 2008 Enya reaparece con un nuevo álbum, titulado "And winter came". Se trata del séptimo álbum de estudio de la cantante irlandesa. "And Winter Came" es el resultado de dos años de trabajo y se grabó en los estudios Aigle, cercanos a Dublín. Enya vuelve a trabajar una vez más con sus colaboradores habituales; el productor Nicky Ryan y la letrista Roma Ryan. El disco fue concebido originalmente como un álbum navideño pero a medida que las grabaciones progresaban, se hizo evidente que había surgido un abanico de temas que escapaban del concepto inicial. Enya ha vendido más de 50 millones de copias de su discografia.http://www.youtube.com/watch?v=KIpt_BIrIzM teclea aqui para oir a Enya.

LEYENDAS CELTAS: ARTURO


El mítico Arturo podría tener una base real y podría ser un caudillo Britano que se enfrentó a los Anglo-sajones en el siglo VI D.C. la primera referencia a Arturo aparece en el poema " Goddodin" atribuido al bardo Galés Aneirin que vivió hacia el siglo VI después de Cristo.Referencias más consistentes sobre Arturo lo hallamos en la tradición Galesa , en " El Libro Negro de Carmarthen" donde Arturo mantiene un dialogo con el guardián Glewlwyd. tambien aparece en el poema "los despojos de Annwn" , perteneciente al libro de Tailesin. el Arturo de la tradición Galesa se presenta como un jefe duro y feroz, muy alejado de la imagen caballeresca posterior, el Arturo galés tiene su corte en Celliwig ( Cornualles). el Arturo caballeresco surgirá de la mano del clérigo normando Geoffrey de Monmouth, que escribió sobre 1136 y el 1138 su "Historia regum Britania" ahi surgirá el mítico camelot, y otros relatos del mito arturico extendiéndose con éxito por Europa medieval. El mito arturico llegaría hasta nuestros días a través del cine y la literatura aproximaciones literarias acercandose lo más posible a la realidad lo ha intentado el escritor escocés Jhon White a través de " La trilogía de Camelot" , y a través del cine el director Anthony Faqua en su reciente película sobre Arturo, donde este es un jinete Sarmata, romanizado que lucha contra los sajones en Britania.En el terreno más desenfadadado, El gran escritor gallego Alvaro Cunqueiro hizo una divertida aproximación al mito arturico en su libro " Merlin e familia"y Walt Dysney , en su película de animación " Merlin el encantador". El Arturo más caballeresco lo encontramos en la magnifica película "Excalibur" de john Millius.

lunes, 1 de junio de 2009

HISTORIA CELTA: LOS GAELICOS
Los gaélicos o Goidelos ,dominan la Isla de Irlanda desde epocas históricas. el Nombre procede del galés "GWYDDEL" , que significa "Salvaje" , era el nombre dado por los Galeses a los Irlandeses que asolaban sus costas en los siglos IV y V despues de Cristo.En " El libro de las Invasiones" los gaélicos son llamados los hijos de Mile y procedian de España. En terminos Históricos se suele aceptar la llegada de poblaciones celtas, portadoras de la cultura de la Tenne en el primer Milenio Antes de Cristo.Las poblaciones gaélicas nunca formaron una unidad politica unica si no que Irlanda estaba repartida en diversos territorios ( Tuath) , gobernados por reyezuelos . los cinco grandes reinos gaélicos de Irlanda eran estos:Uladh , al norte;Leiggin al este;Mumu al sur;Connachta al oeste y Mide , este en el centro de la isla constituia ,junto a su capital, Tara, el centro religioso de Irlanda . En Tara se hallaba el "RATH NA RIAGH" , (fortin de los reyes). Cualquier rey que quisiera gobernar Irlanda debia hacerse con la soberania de Tara. Alli también estaba la " LIA FAIL" , o piedra del destino que los hijos de Mile , quitaron a los Tuatha de danaan al conquistar Irlanda y derrotarlos. según la leyenda la piedra gritaba cuando el que la tocaba tenia las condiciones de ser Rey. la piedra hallada en los restos de Tara ha sido fechada en la segunda edad del hierro.